Preskočite na sadržaj

Automatizacija konfiguracije i održavanja sustava alatom Ansible

Prema Red Hatu, pod automatizacijom infrastrukture podrazumijevamo uporabu tehnologije koja obavlja zadatke uz smanjenu ljudsku pomoć kako bi se upravljalo hardverom, softverom, mrežom, operativnim sustavom i uređajima za pohranu podataka koji zajedno pružaju usluge korisnicima.

Nama je zanimljiva automatizacija konfiguracije i održavanja sustava. Time se interaktivna konfiguracija računala, primjerice korištenjem sučelja naredbenog retka, zamjenjuje definicijskim datotekama koje sadrže konfiguraciju jednog ili više računala pa se naziva infrastrukura u obliku koda (engl. infrastructure as code). Takve definicijske datoteke imaju brojne prednosti, a najvažnije olakšan pregled konfiguracije, mogućnost verzioniranja konfiguracije i mogućnost višestrukog pokretanja procesa konfiguracije infrastrukture po potrebi.

Osim Ansiblea, koji koristimo u nastavku, za sličnu svrhu koriste se Chef, Puppet, Salt, Terraform i drugi alati.

Službena dokumentacija Ansiblea podijeljena je u dva dijela:

Mi ćemo koristiti Ansible Documentation koji pripada zajednici i koji pokriva sve relevantne značajke.

U primjerima u nastavku pretpostavljamo da su računala imenovana posluzitelj, radnastanica1 i radnastanica2, da su ta imena navedena u /etc/hosts ili u DNS poslužitelju, da je postavljen SSH na svakom od sustava koji se koristi te da je moguća potrebna prijava pomoću ključeva.

Instalacija Ansiblea

Instalirajmo Ansible (službena dokumentacija) na poslužitelju i klijentima naredbom:

$ sudo pacman -S ansible

Uvjerimo se da je uspješno instaliran:

$ ansible --version
ansible 2.7.5

Konfiguracija Ansiblea

Izmijenimo datoteku /etc/ansible/hosts da bude sadržaja:

[local]
posluzitelj

[workstation]
radnastanica1
radnastanica2

Provjerimo možemo li doseći sva računala:

$ ansible all -m ping
posluzitelj | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

Provjerimo možemo li pokrenuti naredbu na računalima:

$ ansible all -a "/usr/bin/hostname"
posluzitelj | CHANGED | rc=0 >>
posluzitelj

radnastanica1 | CHANGED | rc=0 >>
radnastanica1

radnastanica2 | CHANGED | rc=0 >>
radnastanica2

Stvaranje i pokretanje Ansible playbooka

Stvorimo YAML datoteku /etc/ansible/playbook.yml koja će tražiti instalaciju paketa koji sadrži MkDocs (paket je nazvan upravo mkdocs) i pokrenuti uslugu Uncomplicated Firewall (kraće UFW, ime usluge ufw) ako već nije pokrenuta. Datoteka je sadržaja:

- name: Install MkDocs and ensure UFW is running
 hosts: all
 become: yes
 tasks:
  - name: install mkdocs
   package:
    name: mkdocs
    state: present
  - name: ensure ufw is running
   service:
    name: ufw
    state: started

Pokrenimo Ansible playbook datoteku playbook.yml naredbom:

$ ansible-playbook -K /etc/ansible/playbook.yml
SUDO password:

PLAY [Update and Install packages] ********************************************************************************************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] ********************************************************************************************************************************************************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]

TASK [install mkdocs] *********************************************************************************************************************************************************************************************
changed: [posluzitelj]
changed: [radnastanica1]
changed: [radnastanica2]

TASK [ensure ufw is running] **************************************************************************************************************************************************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]

PLAY RECAP ********************************************************************************************************************************************************************************************************
posluzitelj        : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0
radnastanica1       : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0
radnastanica2       : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0

Paket je instaliran, a usluga je već bila pokrenuta na svim računalima tako da tu nema promjene.

Recimo da u nekom trenutku dodamo još jednu radnu stanicu imena radnastanica3 koja ima zadovoljene iste preduvjete kao radne stanice koje smo ranije dodali. Provjerimo možemo li je doseći:

$ ansible all -m ping
posluzitelj | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
radnastanica3 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

Ponovimo pokretanje Ansible playbook playbook.yml naredbom:

$ ansible-playbook -K /etc/ansible/playbook.yml
SUDO password:

PLAY [Update and Install packages] *********************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
ok: [radnastanica3]

TASK [install mkdocs] **********************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
changed: [radnastanica3]

TASK [ensure ufw is running] ***************************************************
ok: [posluzitelj]
ok: [radnastanica1]
ok: [radnastanica2]
ok: [radnastanica3]

PLAY RECAP *********************************************************************
radnastanica1       : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0
radnastanica2       : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0
radnastanica3       : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0
posluzitelj        : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0

Uočimo kako se mijenja samo radnastanica3 koja ranije nije imala instaliran paket mkdocs.

Više detalja moguće je pronaći na stranici Ansible na ArchWikiju.

Pokretanje postojećih Ansible playbooka

Vrlo jednostavan primjer postojećeg playbooka koji instalira HTTP poslužitelj Apache može se pronaći na službenom GitHubu u repozitoriju ansible/workshop-examples. Složeniji primjeri dostupni su u repozitoriju ansible/ansible-examples. Kako su neki od njih pisani specifično za Red Hat Enterprise Linux, potrebne su manje preinake u navođenju sustava za instalaciju paketa i putanjama pojedinih direktorija i datoteka kako bi se mogle pokrenuti na Arch Linuxu.

Author: Mario Ćuro, Vedran Miletić