Preskočite na sadržaj

Komponiranje kontejnera alatom Docker Compose

Docker Compose (GitHub) je alat za definiranje i pokretanje višekontejnerskih aplikacija korištenjem Dockera, tzv. kompozicija (engl. composition). Usluge koje će se pokrenuti definiraju se korištenjem konfiguracije u obliku YAML. YAML je donekle srodan JSON-u, ali je dizajniran kako bi bio čitljiv ljudima (slično kao TOML).

Tip

Službeno proširenje za Docker za Visual Studio Code, između ostalog, podržava i korištenje Docker Composea.

Struktura konfiguracije

Warning

Ubuntu 20.04 LTS ima paket docker-compose koji sadrži Docker Compose verziju 1.25.0. Ta verzija podržava sve značajke koje u nastavku koristimo, ali potrebno je pripaziti da polje version u YAML datoteci u nastavku bude postavljeno na 3.7 (umjesto 3.9) jer je verzija konfiguracije 3.8 postala dostupna tek u Docker Composeu 1.25.5, a 3.9 u 1.27.1.

Datoteka koju Docker Compose koristi ima ime docker-compose.yml i ona može biti oblika:

version: "3.9"
services:
 mojhttpd:
  image: httpd
 mojredis:
  image: redis

U ovom slučaju pokrenut ćemo dva kontejnera, prvi naziva mojhttpd temeljen na službenoj slici httpd, a drugi mojredis temeljen na službenoj slici redis.

Pokretanje, nadzor i zaustavljanje kontejnera

Povucimo slike argumentom pull (dokumentacija):

$ docker-compose pull
[+] Running 12/12
⠿ mojredis Pulled                             21.1s
 ⠿ a2abf6c4d29d Pull complete                      17.3s
 ⠿ c7a4e4382001 Pull complete                      17.5s
 ⠿ 4044b9ba67c9 Pull complete                      17.6s
 ⠿ c8388a79482f Pull complete                      17.9s
 ⠿ 413c8bb60be2 Pull complete                      18.1s
 ⠿ 1abfd3011519 Pull complete                      18.1s
⠿ mojhttpd Pulled                             21.6s
 ⠿ dcc4698797c8 Pull complete                      17.6s
 ⠿ 41c22baa66ec Pull complete                      17.6s
 ⠿ 67283bbdd4a0 Pull complete                      18.5s
 ⠿ d982c879c57e Pull complete                      18.7s

Stvaranje kontejnera na temelju preuzetih slika i njihovo pokretanje ćemo izvesti argumentom up (dokumentacija):

$ docker-compose up 
[+] Running 2/0
⠿ Container korisnik-mojhttpd-1 Created                  0.0s
⠿ Container korisnik-mojredis-1 Created                  0.0s
Attaching to korisnik-mojhttpd-1, korisnik-mojredis-1
korisnik-mojhttpd-1 | AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.18.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
korisnik-mojhttpd-1 | AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.18.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
korisnik-mojredis-1 | 1:C 03 Jan 2022 22:26:37.086 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
korisnik-mojredis-1 | 1:C 03 Jan 2022 22:26:37.086 # Redis version=6.2.6, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
korisnik-mojredis-1 | 1:C 03 Jan 2022 22:26:37.086 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.087 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
korisnik-mojhttpd-1 | [Mon Jan 03 22:26:37.087474 2022] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 140323163139392] AH00489: Apache/2.4.51 (Unix) configured -- resuming normal operations
korisnik-mojhttpd-1 | [Mon Jan 03 22:26:37.087533 2022] [core:notice] [pid 1:tid 140323163139392] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.087 * Running mode=standalone, port=6379.
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.087 # Server initialized
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.087 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.088 * Loading RDB produced by version 6.2.6
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.088 * RDB age 55 seconds
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.088 * RDB memory usage when created 0.77 Mb
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.088 # Done loading RDB, keys loaded: 0, keys expired: 0.
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.088 * DB loaded from disk: 0.000 seconds
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:26:37.088 * Ready to accept connections

Izvođenje, kao i inače, prekidamo kombinacijom tipki Ctrl+C:

^CGracefully stopping... (press Ctrl+C again to force)
[+] Running 2/2
⠿ Container korisnik-mojhttpd-1 Stopped                  1.1s
⠿ Container korisnik-mojredis-1 Stopped                  0.2s
canceled

Želimo li pokrenuti kompoziciju kontejnera u pozadini, dodat ćemo parametar --detach, odnosno -d:

$ docker-compose up -d
[+] Running 2/2
⠿ Container korisnik-mojredis-1 Started                  0.3s
⠿ Container korisnik-mojhttpd-1 Started                  0.3s

Argumentom ps dobit ćemo popis pokrenutih procesa u pojedinim kontejnerima (dokumentacija):

$ docker-compose ps
NAME         COMMAND         SERVICE       STATUS       PORTS
korisnik-mojhttpd-1  "httpd-foreground"    mojhttpd      running       80/tcp
korisnik-mojredis-1  "docker-entrypoint.s…"  mojredis      running       6379/tcp

Želimo li više informacija, primjerice koliko je točno procesa pokrenuo web poslužitelj, koliko se dugo izvode i koji su im identifikatori, ispisat ćemo ih argumentom top, ponovno razdvojene po pojedinim kontejnerima (dokumentacija):

$ docker-compose top
korisnik-mojhttpd-1
UID  PID   PPID   C  STIME  TTY  TIME    CMD
root  870026  869946  0  23:34  ?   00:00:00  httpd -DFOREGROUND
bin  870323  870026  0  23:34  ?   00:00:00  httpd -DFOREGROUND
bin  870324  870026  0  23:34  ?   00:00:00  httpd -DFOREGROUND
bin  870325  870026  0  23:34  ?   00:00:00  httpd -DFOREGROUND

korisnik-mojredis-1
UID  PID   PPID   C  STIME  TTY  TIME    CMD
999  870038  869998  0  23:34  ?   00:00:00  redis-server *:6379

Argumentom logs dobit ćemo uvid u zapisnike pojedinih kontejnera (dokumentacija):

$ docker-compose logs
korisnik-mojhttpd-1 | AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.19.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
korisnik-mojhttpd-1 | AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.19.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
korisnik-mojhttpd-1 | [Mon Jan 03 22:34:07.376872 2022] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 140419205336384] AH00489: Apache/2.4.51 (Unix) configured -- resuming normal operations
korisnik-mojhttpd-1 | [Mon Jan 03 22:34:07.377246 2022] [core:notice] [pid 1:tid 140419205336384] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'
korisnik-mojredis-1 | 1:C 03 Jan 2022 22:34:07.376 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
korisnik-mojredis-1 | 1:C 03 Jan 2022 22:34:07.376 # Redis version=6.2.6, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
korisnik-mojredis-1 | 1:C 03 Jan 2022 22:34:07.376 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:34:07.376 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:34:07.377 * Running mode=standalone, port=6379.
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:34:07.377 # Server initialized
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:34:07.377 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
korisnik-mojredis-1 | 1:M 03 Jan 2022 22:34:07.377 * Ready to accept connections

Zaustavljanje izvođenja izvodimo argumentom down (dokumentacija)

$ docker-compose down
[+] Running 3/3
⠿ Container korisnik-mojhttpd-1 Removed                  1.3s
⠿ Container korisnik-mojredis-1 Removed                  0.3s
⠿ Network korisnik_default    Removed                  0.1s

Naredba podržava još argumenata, o kojima možemo saznati više proučavanjem službene dokumentacije ili korištenjem parametra --help:

$ docker-compose --help

Usage: docker compose [OPTIONS] COMMAND

Docker Compose

Options:
   --ansi string        Control when to print ANSI control characters
                  ("never"|"always"|"auto") (default "auto")
   --compatibility       Run compose in backward compatibility mode
   --env-file string      Specify an alternate environment file.
 -f, --file stringArray      Compose configuration files
   --profile stringArray    Specify a profile to enable
   --project-directory string  Specify an alternate working directory
                  (default: the path of the Compose file)
 -p, --project-name string    Project name

Commands:
 build    Build or rebuild services
 convert   Converts the compose file to platform's canonical format
 cp     Copy files/folders between a service container and the local filesystem
 create   Creates containers for a service.
 down    Stop and remove containers, networks
 events   Receive real time events from containers.
 exec    Execute a command in a running container.
 images   List images used by the created containers
 kill    Force stop service containers.
 logs    View output from containers
 ls     List running compose projects
 pause    Pause services
 port    Print the public port for a port binding.
 ps     List containers
 pull    Pull service images
 push    Push service images
 restart   Restart containers
 rm     Removes stopped service containers
 run     Run a one-off command on a service.
 start    Start services
 stop    Stop services
 top     Display the running processes
 unpause   Unpause services
 up     Create and start containers
 version   Show the Docker Compose version information

Run 'docker compose COMMAND --help' for more information on a command.

Korištenje izgradnje kontejnera u kompoziciji

U kompoziciji je moguće izgraditi neke od kontejnera na temelju datoteka Dockerfile. Za ilustraciju možemo iskoristiti primjer dan u Get started with Docker Compose, web aplikaciju napisanu u Pythonu korištenjem Flaska koja dohvaća podatke iz Redisa. Datoteka app.py je sadržaja:

import time

import redis
from flask import Flask

app = Flask(__name__)
cache = redis.Redis(host='mojredis', port=6379)

def get_hit_count():
  retries = 5
  while True:
    try:
      return cache.incr('hits')
    except redis.exceptions.ConnectionError as exc:
      if retries == 0:
        raise exc
      retries -= 1
      time.sleep(0.5)

@app.route('/')
def hello():
  count = get_hit_count()
  return 'Hello World! I have been seen {} times.\n'.format(count)

Uočimo kako se povezivanje na Redis događa korištenjem imena domaćina mojredis. To ćemo ime iskoristiti niže kao ime kontejnera.

Jasno je vidljivo iz naredbi import da ova aplikacija za svoj rad zahtijeva Python module flask i redis (podsjetimo se da je modul time dio standardne biblioteke). Stvorimo datoteku requirements.txt koju će pip koristiti za preuzimanje potrebnih modula:

flask
redis

Stvorimo Dockerfile koji će povući sliku kontejnera za Python, dodati u nju datoteku requirements.txt, instalirati potrebne module (pip install -r requirements.txt), pokrenuti aplikaciju (flask run) i otvoriti potrebna vrata (u zadanim postavkama Flask koristi vrata 5000):

FROM python:3.7-alpine
WORKDIR /code
ENV FLASK_APP=app.py
ENV FLASK_RUN_HOST=0.0.0.0
RUN apk add --no-cache gcc musl-dev linux-headers
COPY requirements.txt requirements.txt
RUN pip install -r requirements.txt
EXPOSE 5000
COPY . .
CMD ["flask", "run"]

Ovaj kontejner bismo mogli izgraditi naredbom docker build (dokumentacija), ali tada bismo se morali pobrinuti za Redis. Stoga ćemo napraviti docker-compose.yml koji će izgraditi kontejner na temelju Dockerfile-a i pokrenuti ga, izraditi i pokrenuti kontejner s Redisom pod nazivom mojredis te povezati ta dva kontejnera mrežom:

version: "3.9"
services:
 web:
  build: .
  ports:
   - "5000:5000"
 mojredis:
  image: "redis:alpine"

Zadatak

Promijenite kontejner tako da koristi Python 3.10 kao osnovnu sliku.

Zadatak

Promijenite korištena vrata na 8080. (Uputa: proučite dokumentaciju sučelja naredbenog retka Flaska.)

Zadatak

Po uzoru na ovu kompoziciju, složite kompoziciju koja koristi službenu sliku za php i povezuje se na Redis.

Author: Vedran Miletić