Preskoči na sadržaj

O računalnim praktikumima za nastavu

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija održava nastavu u četiri računalna praktikuma:

 • O-350/O-351 i O-366/O-367 s po 36 računala (35 studentskih i jedno nastavničko),
 • O-359 s 21 računalom (20 studentskih i jedno nastavničko) i
 • O-365 s 26 računala (25 studentskih i jedno nastavničko).

Upute za instalacija i konfiguracija računala u računalnim praktikumima

U nastavku je opisan način instalacije i konfiguracije računala u računalnim praktikumima. Pritom pretpostavljamo da je operacijski sustav Windows, bez obzira radi li se o verziji 10 ili 11, instaliran na računalima u konfiguraciji pokretanja putem UEFI-ja te da su instalirane sve dostupne nadogradnje. Nadalje pretpostavljamo da računala u sebi imaju SSD i HDD, da je sav hardver ispravan, da je UEFI firmware ("BIOS") osvježen na zadnju dostupnu verziju i da je u konfiguraciji firmwarea:

Instalacija operacijskog sustava Manjaro uz operacijski sustav Windows

Operacijski sustav Manjaro, popularnu distribuciju Linuxa temeljenu na Arch Linuxu, instalirat ćemo u konfiguraciji dualnog pokretanja s operacijskim sustavom Windows.

Kod instalacije Manjara iskoristit ćemo njegov ugrađeni instalacijski alat Calamares. Prilikom instalacije ćemo:

 • na stranici Particije:
  • iskoristiti postojeću EFI particiju stvorenu prilikom instalacije operacijskog sustava Windows
  • particiju koju ćemo montirati na / napraviti na SSD-u s datotečnim sustavom btrfs
  • particiju koju ćemo montirati na /home napraviti na HDD-u s datotečnim sustavom ext4
 • na stranici Korisnici:
  • postaviti ime na FIDIT Sensei
  • postaviti korisničko ime na sensei
  • postaviti ime domaćina na odj-oxxx-yyy
  • postaviti zaporku po želji
  • isključiti automatsku prijavu bez traženja zaporke i uključiti korištenje iste zaporke za administratorski račun

Nakon instalacije ponovno ćemo pokrenuti računalo.

Konfiguracija operacijskog sustava Manjaro nakon instalacije

Konfigurirat ćemo GRUB. U datoteci /etc/default/grub ćemo:

 • promijeniti liniju GRUB_DEFAULT=0 u GRUB_DEFAULT=2 tako da se kao zadani pokreće operacijski sustav Windows
 • promijeniti liniju GRUB_TIMEOUT=5 u GRUB_TIMEOUT=90 tako da onaj tko pokreće sva računala u računalnom praktikumu za potrebe održavanja ima vremena odabrati pokretanje operacijskog sustava Manjaro prije nego pokrene zadani operacijski sustav
 • odkomentirati liniju #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true, odnosno maknuti # i ostaviti GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true, tako da se koriste nazivi uređaja umjesto UUID-a diskova što olakšava kloniranje particije operacijskog sustava među računalima

Dodatno ćemo instalirati Avahi i uključiti pokretanje njegovog daemona:

$ sudo pamac install avahi
(...)
$ sudo systemctl enable --now avahi-daemon.service

Naposlijetku ćemo uključiti pokretanje OpenSSH daemona:

$ sudo systemctl enable --now sshd.service

i generirati novi SSH ključ sa zadanim postavkama i bez zaporke:

$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sensei/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/sensei/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sensei/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/sensei/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:x8BAgC63dlAV/QJclVtUHuB7w9XWdcQFVNyJ6z8vjUU sensei@odj-oxxx-yyy
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|  ..==+...oo+**X|
| . . oo. ...o oO|
| . .  .o. o. o =|
|. +   .oo + oE|
| o o  S.o o +. |
| o .  .  o ..|
| . .     .+ |
|       oo.|
|        .+|
+----[SHA256]-----+

Dodat ćemo novostvoreni ključ u .ssh/authorized_keys ručno ili naredbom:

$ ssh-copy-id localhost
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/sensei/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'localhost'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added

Kloniranje slike diska instaliranog operacijskog sustava na računala

Iskoristit ćemo Clonezillu za stvaranje slike diska koja se može prebaciti na ostala računala i pohraniti je na neki vanjski medij. Zatim ćemo prebaciti tu sliku na ostala računala.

Note

U nastavku ćemo pretpostaviti da su upute pisane za računalni praktikum O-359. Ostali računalni praktikumi se konfiguriraju analogno.

Nakon kloniranja i uspješnog pokretanja operacijskog sustava Manjaro postavit ćemo ime domaćina naredbom:

$ sudo hostnamectl hostname odj-o359-101

te u datoteci /etc/hosts promijeniti liniju 127.0.1.1 odj-oxxx-yyy u 127.0.1.1 odj-o359-101. Varirat ćemo broj koji se odnosi na računalni praktikum i broj koji se odnosi na pojedino računalo po potrebi.

Konfiguracija nastavničkog računala

Na nastavničkom računalu ćemo instalirati Ansible naredbom:

$ sudo pamac install ansible

Stvorit ćemo datoteku /etc/ansible/hosts sadržaja:

[o359]
odj-o359-101.local
odj-o359-102.local
odj-o359-103.local
odj-o359-104.local
odj-o359-105.local
odj-o359-106.local
odj-o359-107.local
odj-o359-108.local
odj-o359-109.local
odj-o359-110.local
odj-o359-111.local
odj-o359-112.local
odj-o359-113.local
odj-o359-114.local
odj-o359-115.local
odj-o359-116.local
odj-o359-117.local
odj-o359-118.local
odj-o359-119.local
odj-o359-120.local
odj-o359-121.local

[o359stud]
odj-o359-102.local
odj-o359-103.local
odj-o359-104.local
odj-o359-105.local
odj-o359-106.local
odj-o359-107.local
odj-o359-108.local
odj-o359-109.local
odj-o359-110.local
odj-o359-111.local
odj-o359-112.local
odj-o359-113.local
odj-o359-114.local
odj-o359-115.local
odj-o359-116.local
odj-o359-117.local
odj-o359-118.local
odj-o359-119.local
odj-o359-120.local
odj-o359-121.local

Todo

Ovdje treba dodatno opisati proces instalacije i konfiguracije Veyona.

Ograničavanje pristupa Moodle testu na temelju IP adrese

Moodleova aktivnost Test u pripadnim Postavkama sadrži odjeljak Dodatna ograničenja tijekom rješavanja. Među dodatnim ograničenjima postoji i mogućnost Ograničavanja pristupa samo ovim IP adresama (dokumentacija). Za IP adresu se navodi javna adresa odgovarajućeg računalnog praktikuma iz popisa u nastavku; u slučaju da postoji potreba za provjerom adrese na licu mjesta, može se iskoristiti Detektor adrese IP.

O-350/351

193.198.209.231

O-359

193.198.209.234

O-365

193.198.209.232

O-366/367

193.198.209.233

 1. Distribucije temeljene na Arch Linuxu moguće je konfigurirati tako da se pokreću kad je Secure Boot uključen, ali to komplicira održavanje i nepotrebno je na računalima koja se koriste samo u nastavne svrhe. 

 2. Sustav za virtualizaciju QEMU/KVM, kojeg koristi emulator operacijskog sustava Android, zahtijeva hardverski potpomognutu virtualizaciju za svoj rad. 

Author: Vedran Miletić